2021 täze alaw erkekleriň futbolkasy tomus modasy gysga ýeňli 3D tegelek boýnuň üstünde köýnek moda erkekleriň futbolkasy

Gysga düşündiriş:

Önümiň görnüşi: pullover kapotlary
Material: Pagta / Polýerster / Spandex
Agramy: 120-360gm
Çap etmek: Boýag bilen boýalan
Veeň stili: Uzyn
Ölçegi: M-6XL (adaty, Aziýanyň ululygy, Eurpoe ululygy, ABŞ ululygy)
Reňk: Gümrük islegine görä islendik reňk
Dizaýn: omörite
Logotip: omörite
Hyzmat: OEM, ODM, omöriteleşdirilen
 
Nusgalaryň wagty 1) stilleriňizi sazlamak isleseňiz 5-7 gün
2) salgylanmak üçin bar bolan stilimiz üçin 1-3 gün
Önümçilik wagty 20-25 iş güni


 • bahasy:ABŞ $ 2.9-8.9
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  erkek köýnek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1, fabrika ýa-da söwda kompaniýasymy?

  Önümçiligiň we söwdanyň, senagat we söwda integrasiýa işini öz içine alýan kompaniýa.

  2, Müşderiniň dizaýnyny we matasyny kabul edýärsiňizmi?

  Hawa, ululygy we reňki müşderiniň islegi ýaly edip biler, aýratyn logotipler we aýratyn atlar, sanlar zerur bolanda goşulyp bilner, Diňe logotipiňizi ýa-da dizaýnyňyzy PDF ýa-da AI formatda ibermeli ýa-da jikme-jik islegleriňizi bize aýtmaly.Professional dizaýnerlerimiz size iň oňat çözgüt hödürlärler.

  3, Hilini nädip dolandyryp bilersiňiz?

  Hil ileri tutulýar. Moda hemişe başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýär.Zawodymyz, her ädimde hilini birin-birin barlamak üçin QC ugradyjysyny kesgitledi.

  4, Nädip nusgalary alyp bilerin?

  Size nusgalary hödürlemek mertebedir.
  1), Aksiýamyzda nusga bar bolsa, size bereris, diňe Express A / C No. belgiňizi berersiňiz.
  2), aksiýamyz ýok bolsa, biz ony siziň üçin ederis, onda nusga tölegini we ýükleri tölemeli, her niçigem bolsa nusga tölegi indiki sargytlarda size gaýtarylar.

  5, Nusgalary ýa-da önümleri haçan alyp bilerin?

  1) Mysal üçin: Adatça, dizaýn tassyklanandan soň öndürmek üçin 7-10 gün gerek bolar.

  2) Köpçülikleýin sargyt üçin: Sargyt tassyklanylandan soň zawoda iberiler we mukdaryna görä başlangyç önümçilik senesini düzerler.Sene tassyklanandan soň, önümçilik üçin takmynan 30 iş güni.her ädimde size suratlary we önümi görkezeris.

  6, Haýsy töleg şertlerini kabul edip bilersiňiz?

  Gözümizde L / C, T / T ýa-da Western Union kabul edýäris.

   7, Bahany nädip bilmeli?

  Bahasy, her bir müşderi üçin iň köp mesele, bahany bilmek isleseňiz,

  Sitata bermezden ozal aşakda käbir maglumatlar talap edilýär.

  Dizaýnyňyz / stiliňiz, matanyňyz, mukdaryňyz, gowşuryş senäňiz we talaplaryňyz, Bular size dogry bahany görkezmäge kömek eder.