Birkemsiz ýoga toplumy sport eşikleri aýallar sport zaly türgenleşik fitnes eşikleri zenan sport kostýumy ýokary bel aýakly sport brauzeri

Gysga düşündiriş:

Önümiň görnüşi: ogaoga toplumy Sport geýimi Aýal-gyzlar sport zalynyň bedenterbiýe sport eşikleri Aýal sport kostýumy Belli aýakly sport brauzeri
Material: Polyerster / Spandex
Agramy: 120-200gm
Çap etmek: sublimasiýa çap etmek
Styleeň stili: gysga
Ölçegi: M-6XL (adaty, Aziýanyň ululygy, Eurpoe ululygy, ABŞ ululygy)
Reňk: Gümrük islegine görä islendik reňk
Dizaýn: omörite
Logotip: omörite
Hyzmat: OEM, ODM, omöriteleşdirilen
 
Nusgalaryň wagty 1) stilleriňizi sazlamak isleseňiz 5-7 gün
2) salgylanmak üçin bar bolan stilimiz üçin 1-3 gün
Önümçilik wagty 20-25 iş güni


 • bahasy:ABŞ-nyň 9-20 dollary
 • MOQ:10PCS
 • OEM:kabul ederlikli (100PCS)
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Önümleri maslahat beriň

  1844

  Önümiň beýany

  Haryt görnüşi:

  Material:

  Pagta / Polýerster / Spandex

  Agramy:

  120-360gm

  Çap etmek:

  Boýalan

  Larakasy:

  O-boýun ýa-da V-boýun

  Ölçegi:

  3XS-5XL, Islendik ululygy sazlap bolýar

  Reňk:

  Gümrük islegine esaslanýan islendik reňk

  Dizaýn:

  Dizaýn ýa-da nagyş çägi ýok.Futbolkalarda logotipleri, atlary çap ediň.

  Diňe logotipiňizi ýa-da dizaýnyňyzy PDF ýa-da AI formatda ibermeli ýa-da jikme-jik islegleriňizi bize aýtmaly.Professional dizaýnerlerimiz size iň oňat çözgüt hödürlärler.

  Kompaniýanyň tertibi

  Jiangxi Kaishun Garments Co., Ltd,Hytaýyň Jiangxing welaýatynyň Nançang şäherinde ýerleşýär, 2007-nji ýylda döredildi.
  Kostýum, kapot / switer köýnek, futbolka, polo köýnek, polýar ýüň penjekler we jogger balak we pijama we sport eşikleri öndürmek üçin ökde egin-eşik öndürijisidiris, pagta köýnek, ýelek, fransuz terri matasy bilen egin-eşik öndürmekde ökde. , T / C, CVC, pike, velor we şifon, atlas, krujka we ş.m. ýokary hünärli tikin işgärleri we hünär dizaýn möhleti we berk QC ulgamy, size ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny hödürläp biler.
  Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, biz siziň bilen uzak iş gämisini gurmak isleýäris.

  104
  105
  106
  107
  109
  2
  3
  4
  5

  Kompaniýanyň tertibi

  1 (1)
  1 (2)
  1 (3)
  1 (4)

  2007-nji ýylda döredilen “Jiangxi Kaishun Garments Co. ösen tehnologiýa we ýokary hilli önümler, kompaniýamyz bütin dünýäde müşderileriň makullamagyny gazandy.Biziň kompaniýamyz, çap we keşdeli hyzmatlar bilen trikota eşik öndürmekde ökde.Önümlerimizde futbolkalar, polo köýnekler, polýar ýüň kurtkalar, ylgaw sport toplumlary we ulular we çagalar üçin ýüň köýnekler bar.Productshli önümlerimiz ýokary hilli, özüne çekiji dizaýnlar, bäsdeşlik bahasy we çalt eltip bermek üçin bütin dünýäde gowy satylýar.Müşderilerimiz üçin önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň hilini yzygiderli ýokarlandyrýarys.Biziň bilen bilelikde ösüş gazanmak üçin içerde we daşary ýurtly dostlary tüýs ýürekden garşylaýarys.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1, fabrika ýa-da söwda kompaniýasymy?

  Önümçiligiň we söwdanyň, senagat we söwda integrasiýa işini öz içine alýan kompaniýa.

  2, Müşderiniň dizaýnyny we matasyny kabul edýärsiňizmi?

  Hawa, ululygy we reňki müşderiniň islegi ýaly edip biler, aýratyn logotipler we aýratyn atlar, sanlar zerur bolanda goşulyp bilner, Diňe logotipiňizi ýa-da dizaýnyňyzy PDF ýa-da AI formatda ibermeli ýa-da jikme-jik islegleriňizi bize aýtmaly.Professional dizaýnerlerimiz size iň oňat çözgüt hödürlärler.

  3, Hilini nädip dolandyryp bilersiňiz?

  Hil ileri tutulýar. Moda hemişe başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýär.Zawodymyz, her ädimde hilini birin-birin barlamak üçin QC ugradyjysyny kesgitledi.

  4, Nädip nusgalary alyp bilerin?

  Size nusgalary hödürlemek mertebedir.
  1), Aksiýamyzda nusga bar bolsa, size bereris, diňe Express A / C No. belgiňizi berersiňiz.
  2), aksiýamyz ýok bolsa, biz ony siziň üçin ederis, onda nusga tölegini we ýükleri tölemeli, her niçigem bolsa nusga tölegi indiki sargytlarda size gaýtarylar.

  5, Nusgalary ýa-da önümleri haçan alyp bilerin?

  1) Mysal üçin: Adatça, dizaýn tassyklanandan soň öndürmek üçin 7-10 gün gerek bolar.

  2) Köpçülikleýin sargyt üçin: Sargyt tassyklanylandan soň zawoda iberiler we mukdaryna görä başlangyç önümçilik senesini düzerler.Sene tassyklanandan soň, önümçilik üçin takmynan 30 iş güni.her ädimde size suratlary we önümi görkezeris.

  6, Haýsy töleg şertlerini kabul edip bilersiňiz?

  Gözümizde L / C, T / T ýa-da Western Union kabul edýäris.

   7, Bahany nädip bilmeli?

  Bahasy, her bir müşderi üçin iň köp mesele, bahany bilmek isleseňiz,

  Sitata bermezden ozal aşakda käbir maglumatlar talap edilýär.

  Dizaýnyňyz / stiliňiz, matanyňyz, mukdaryňyz, gowşuryş senäňiz we talaplaryňyz, Bular size dogry bahany görkezmäge kömek eder.